ژل آلوورا قارچ پوستی

ارزانترین ژل آلوورا قارچ پوستی عمده

آلوورا یک گیاه زینتی و دارویی است. این گیاه از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ اولی پوست بیرونی و دیگری ژل آلوورا که در واقع بافت پارانشیم بی رنگ داخلی آن است. هر دو

بیشتر بخوانید