پخش برگ آلوئه ورا گلخانه ای

پخش برگ آلوئه ورا مرغوب گلخانه ای

الوئه ورا گیاهی است با برگهای تیز و دراز سبز که درون برگ خود ژله ای سفید رنگ دارد. این گیاه بومی آفریقای شمالی است و به صورت گلخانه ای در کشور های دیگر نیز تولی

بیشتر بخوانید